Gesprekken en Tarieven

  • Wil je meer weten of mij eerst persoonlijk zien? Hiervoor bied ik je een gratis, en geheel vrijblijvend, kennismakingsgesprek aan.
  • We kunnen dan beiden ervaren of we ons op gemak voelen. Voor ons allebei vind ik dit een belangrijk uitgangspunt.

  • Mocht je besluiten, verder te willen, dan starten we eerst met een intakegesprek. We brengen jouw coachvraag volledig in beeld en dan stemmen we af over het vervolg.

De gesprekken zullen plaatsvinden:

weekend

Bij mij thuis op de bank of aan de tafel, wat voor jou het fijnste is

directions_walk

Tijdens een wandeling, (in overleg) soms praat dat makkelijker

wifi

Online als afstand of omstandigheden hierom vragen

Tarieven

Kennismakingsgesprek  gratis

Intakegesprek                  €75,-

Tijdens het intakegesprek spreken we het tarief af voor de vervolggesprekken.

Elke sessie  duurt een uur tenzij we anders overeenkomen.

Per uur                                € 70,-

Per 3 uur                             €197,50

Ik vind dat iedereen in de mogelijkheid moet zijn om coaching te ontvangen. Mocht bovenstaande in jouw situatie niet haalbaar zijn, dan is er altijd ruimte om samen te kijken naar eventuele mogelijkheden. Dit geld ook als je student bent.

Vergoeding

Via Zorgverzekeraar

Coaching valt helaas niet onder primaire ziektekosten en wordt daarom niet vergoed.

Via de Werkgever. Check jouw CAO

Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang in van persoonlijke ontwikkeling. Daarom kan er een opleidings- of ontwikkelbudget opgenomen zijn in jouw CAO. Dit betekent dat er door je werkgever een bedrag wordt gereserveerd voor jou of jouw team. Omdat persoonlijke coaching effectiever kan zijn dan een algemene cursus, kan jouw werkgever mogelijk met jou meedenken.

Via de Belasting

Als particulier is er de mogelijkheid tot het aftrekken van scholingskosten, waar coaching onder kan vallen. Het traject moet dan wel gericht zijn op een doel zoals omschreven door de belasting.

Als zelfstandig ondernemer kan coaching aftrekbaar zijn bij de belasting onder bedrijfskosten.

Neem contact op met de belasting of boekhouder voor de mogelijkheden.